Diensten

Met doktersattest

 • Injecties
 • Wondzorg (gewone en complexe)
 • Diabeteszorg
 • Stomazorg en –spoelingen
 • Spoelen van Port-a-Cath
 • Toediening van parenterale voeding (TPN)
 • Compressietherapie
 • Plaatsen van een maagsonde
 • Sonderen van de blaas
 • Blaasspoelingen
 • Toediening van lavementen
 • Plaatsen van en toezicht op intraveneuze/subcutane perfusies
 • Palliatieve zorgen
 • Complexe verzorgingen (bv. toediening van chemotherapie, thuisbeademing enz.)
 • Bloedafname
 • Klaarzetten van medicatie
 • Toediening van geneesmiddelen langs hypodermale toedieningsweg
 • Aspiratie luchtwegen
 • Aseptische vulvazorgen
 • Vaginale irrigatie
 • Vervangen van heparineslot en spoelen met NaCl
 • Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in postoperatieve fase
 • Gastro-intestinale tubage en drainage

Zonder doktersattest

 • Hygiënische zorgen (dagelijkse en wekelijkse toiletten)
 • Opvolging van psychiatrische patiënten
 • Patiënten wegwijs maken in ‘de sociale kaart’
 • Overlegvergadering organiseren met de huisarts
 • Administratieve begeleiding
 • Sociaal overleg met andere hulpverleners en begeleidende arts
 • Voorzien van hulpmiddelen die het nodige comfort bieden (bijvoorbeeld een rolstoel, rollator, pampers, bed enz.)
 • Begeleiding in het vinden van andere diensten (bijvoorbeeld kapper aan huis, pedicure, transport, tuinhulp enz.)
 • Multidisciplinair overleg
 • Personenalarmering
 • Lijktooi